Disclaimer

Deze website is een product van Box Inn. Box Inn accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. 

Box Inn spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Box Inn verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is indicatief en voor particulier gebruik bedoeld.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken of wijzigen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Privacy

Box Inn vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van gebruikers op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
Wij gebruiken uw gegevens voor de klantenadministratie en voor het verzenden van informatiepakketten, offertes en aanvullende informatie betreffende onze producten en/of diensten.
Alle gegevens die door Box Inn worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op n of andere manier openbaar gemaakt. Wij behouden het recht uw persoonsgegevens bekend te maken indien dit noodzakelijk is om onze rechten af te dwingen of te vrijwaren of indien nodig ten gevolge van een wettelijke verplichting.

Aansprakelijkheid

Box Inn is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Box Inn mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beindiging.

Koppelingen

Het is mogelijk dat Box Inn op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Box Inn meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief.
Behoudens deze disclaimer, is Box Inn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Vragen

Mocht je problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@box-inn.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons beleid, dan kun je contact opnemen met info@box-inn.nl.

Wil je meer weten?

Box Inn Veenendaal
0318-501601
info@box-inn.nl