Privacyverklaring Box inn

Box inn respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

In dit privacybeleid vindt u informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben. 

Box inn respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

In dit privacybeleid vindt u informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben. 

1. Wie zijn wij?

Gemeenschappelijk bezit den Hartog handelend onder de naam Box inn (“Box inn” of “wij”) is een Maatschap gevestigd aan de Kenreactorstraat 24a, 3903LG in Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59169346.


2. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u (zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum, betalingsgegevens) wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan een van onze diensten zoals een terugbelverzoek, het aanvragen van een offerte of het reserveren van een opslagruimte, zowel online, telefonisch als wanneer u persoonlijk naar onze vestiging komt om een overeenkomst te ondertekenen.

Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, ons feedback stuurt of klantenenquêtes invult.

Als u een bezoek brengt aan onze vestiging, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verzameld van controleapparaten en -systemen, zoals van beveiligingscamera's en van de toegangssystemen aan onze opslagfaciliteiten.


3. Doel gegevensvastlegging

Wij gebruiken uw hierboven vermelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u identificeren en alle accounts die u bij ons hebt beheren;
 • contact met u opnemen om redenen die verband houden met de dienst waarop u ingetekend hebt of om informatie die u aangevraagd hebt te geven;
 • de betaling voor onze diensten regelen;
 • geschillen oplossen of achterstallige betalingen innen;
 • onze website en de inhoud ervan aan u beschikbaar stellen;
 • alle reserveringen voor opslagruimtes die u via onze website verzendt uitvoeren;
 • uw online verzoeken beantwoorden en u de diensten leveren waarom u verzoekt;
 • u aanbiedingen sturen (per post of via e-mail) die betrekking hebben op onze producten en diensten, op voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor gegeven hebt;
 • marktonderzoeken uitvoeren;
 • patronen met betrekking tot het gebruik van onze website beter begrijpen door middel van cookies, zodat wij onze producten, onze diensten en ons aanbod op de website nog kunnen verbeteren. U vindt meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website in de rubriek 'Gebruik van cookies' hieronder;
 • mogelijke fraude en/of mogelijke misdrijven die kunnen plaatsvinden in onze opslagfaciliteiten opsporen en voorkomen;
 • onze wettelijke verplichtingen, zoals eisen op het vlak van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme, nakomen.


4. Delen persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier verstrekken aan derden, behalve zoals vermeld in dit beleid.


Gelieerde ondernemingen en externe verwerkers
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan gelieerde ondernemingen en externe verwerkers geven om ze in onze opdracht te verwerken voor de hierboven uiteengezette doeleinden. De partijen moeten deze gegevens verwerken in overeenstemming met het privacy beleid van Box inn.

De externe dienstverleners aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn:

 • dienstverleners die onder contract staan bij ons om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals technologiediensten, fraudepreventie, incasso;
 • onze verzekeraars en verzekersmakelaars als u een verzekeringsdekking neemt bij ons
 • iedere persoon die u genoemd hebt als een persoon met wie wij contact kunnen opnemen om uw account te bespreken;
 • iedere persoon die uw zaakwaarnemer of vertegenwoordiger is, zoals de houder van een volmacht, een wettelijke voogd of een persoon die een testament uitvoert;

Naleving van wetten en juridische procedures

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken:

 • wanneer wij verplicht worden om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of een rechtshandhavingsinstantie in het kader van een onderzoek om onwettige activiteiten te helpen voorkomen of opsporen;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen;
 • om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties waarbij de fysieke veiligheid van personen mogelijk bedreigd wordt, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of andere bij wet vastgestelde gevallen te onderzoeken of voorkomen of om maatregelen hiertegen te nemen.


5. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in ons systeem zo lang dat nodig is:

 • om de dienst(en) waarop u ingetekend hebt te kunnen beheren;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en/of onze overeenkomsten toe te passen.


6. Beveiliging persoonsgegevens

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging of schade en onopzettelijk verlies, bijvoorbeeld:

Wij slaan uw persoonsgegevens op beveiligde servers op.

Huurcontracten worden fysiek opgeborgen in een afgesloten archief

Betalingsgegevens worden versleuteld op de beveiligde server.

Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens veilig te houden, erkent u dat het gebruik van het internet niet helemaal veilig is. Om die reden kunnen wij de beveiliging of integriteit van persoonsgegevens die van u of naar u verstuurd worden via het internet niet garanderen. Als u specifieke bezorgdheden heeft met betrekking tot uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 

7. Cookies

De website www.box-inn.nl plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Box inn beter te laten functioneren en voor het monitoren van het bezoek op de website. Hierdoor zijn wij in staat om te zien hoe vaak de website in een bepaalde periode is bezocht. Box inn gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

 

8. Wat zijn uw rechten?

Als gegevenssubject heeft u de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
 • het recht om ons te vragen om achterhaalde of onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben bij te werken of te corrigeren;
 • als de verwerking alleen met uw toestemming mag plaatsvinden, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor u ze introk;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen als aan de voorwaarden van artikel 17 van de AVG voldaan is;
 • het recht op beperking van de verwerking als aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG voldaan is;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de AVG op u van toepassing zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, voor zover aan de voorwaarden van artikel 21 van de AVG voldaan is;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • het recht om zich uit te schrijven van alle directmarketing boodschappen die wij (met uw toestemming) kunnen sturen.


9. Updates van het privacybeleid 

Dit beleid kan regelmatig worden bijgewerkt zodat het de wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens weerspiegelt. Kijkt u dit beleid af en toe na om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de recentste versie.


10. Vragen omtrent persoonsgegevens

Heeft u vragen over dit privacybeleid en/of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@box-inn.nl

Wil je meer weten?

Box Inn Veenendaal
0318-501601
info@box-inn.nl